MUSIC NEWBORN - Oliver Hirsh

workshops

Tilbud til konservatorier og musikskoler. På engelsk kunne det kaldes: interdisciplinary workshop - altså:

workshop på tværs af de musikalske discipliner

Her er tale om 'demonstrations-foredrag', der forudsætter aktiv deltagelse. Aktiviteten kan finde sted hjemme hos lederen Oliver Hirsh over en længere periode eller på institutionen indenfor et koncentreret tidsrum. Der berøres

hørelære

- med særlig vægt på det kontrapunktiske: Vi oplever parallel- sidelæns- og modbevægelse; rollespiller dissonansbehandling, undersøger imitationspraksis, identificerer treklangsfunktion, plejer intonationsbevidstheden.

Under arbejde med et polytematisk ricercar, gør man sig bekendt med hexachord stavelserne (ut re mi fa sol la), som er grundlæggende for den musikalske tænkning i 16. årh., som bl.a. vist i dannelsen af inganni, drillende melodiske varianter...

teori

Hvordan toneartstrukturen ('autentisk' og 'plagal') ytrer sig i såvel vokal- som instrumentalmusik; kadencedannelse og -rækkefølge, fremherskende melodiformer og toner (repercussa).

notation

Vi oplever virkningen af at musicere efter korbog eller stemmebøger, og betydningen af originalnodeværdier og 'manglende' taktstreger for taktfornemmelsen og sammenspil.

stemning

Hvad betyder lige- og uligesvævende temperatur? Og hvilken passer til hvilken slags musik? - Evt. forsøg med stemmepraksis. (Se artikel 'Stemning og temperatur', Orglet 1/1977, genoptrykt i CHM-nyt, feb. 1995)

 

index | baggrund | koncerter | workshops | cd | kurser | kompositioner | kontakt