MUSIC NEWBORN - Oliver Hirsh

 

 

variationskunsten

- som den udøvedes af to absolutte mestre, William Byrd og Girolamo Frescobaldi, kan føre i vidt forskellige retninger. Dog kendte begge komponister la monica (sangen om pigen, der hellere ville giftes end gå i kloster),- og vi med, for hun har siden tjent kirken som salme.  

Variationer over Ruggiero (melodien vises på gamben), Carman's whistle og mange andre iørefaldende sager, får de bedst tænkelige betingelser på kammerorglets fire karakterfulde registre.

hverken dur eller mol…

Hvad havde man, før man var nået frem til de to tonekøn, der - synes vi - er så indlysende?

Har der været nuancer i de otte (til tider flere) tonearter, 1500-tallets musikere enedes om, som virkede ligeså følelig på dem som dur og mol kom til at virke i wienerklassisk og romantisk musik? Hvad karakteriserede de forskellige tonearter, så man kunne kende dem fra hinanden?

Her er lejligheden til at gøre egne erfaringer og måske nærme sig nogle svar, i det der dvæles ved én eller to af tonearternes fire hovedtyper, som de kommer til udtryk i forskelligartede værker fra den italienske renaissance. Kammerorglet lader samklang og polyfoni fremstå behagelig klart i toccater, ricercarer og canzoner af Cavazzoni, Merulo, Frescobaldi og tre spændende neapolitanere.

 

Programmerne kan disponeres med to 'par' tonearter per omgang, eksempelvis én koncert, der rummer de såkaldte doriske (1. og 2.) og lydiske (5. og 6.), en anden de frygiske (3. og 4.) og mixolydiske (7. og 8.) tonearter. Eller hvert par behandles lidt grundigere ved hver sit demonstrations-foredrag, hvor der også kan indgå et mindre vokalværk indstuderet med deltagerne.

 

index | baggrund | koncerter | workshops | cd | kurser | kompositioner | kontakt